Sectie Omgevingsrecht

Sectie Omgevingsrecht

Mr. Annet Blokhuis

Sectiebestuur
annet.blokhuis@vattenfall.com

Mr. Jennine Panneman

Sectiebestuur
jennine.panneman@portofamsterdam.com

Informatie

Het is voor de bedrijfsjurist een uitdaging om op de hoogte te blijven van de vele ontwikkelingen die in het omgevingsrecht plaatsvinden. Deze sectie heeft dan ook als doel om handvatten te bieden voor vraagstukken die gerelateerd zijn aan het milieu-, natuur-, vastgoed- en ruimtelijke ordeningsrecht waar de bedrijfsjurist in de dagelijkse praktijk mee te maken kan krijgen. Ook duurzaamheidsvraagstukken en actualiteiten zullen aan de orde komen.

Sectiebijeenkomsten

Aanmelden voor deze sectie doe je via 'Mijn profiel'.

De sectie beoogt een a tweemaal per jaar een doelgerichte bijeenkomst te organiseren die de leden in staat stellen om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen op gebied van het omgevingsrecht. De bijeenkomsten van circa twee uur wisselen qua opzet; de ene keer is de inhoud globaler, de ander keer meer verdiepend, waarbij tijd wordt genomen voor vragen en discussies. Ook kan de inhoud verbreed worden naar de civielrechtelijke invalshoek. De bijeenkomsten vinden afwisselend online of fysiek plaats. Na afloop van een fysieke bijeenkomst is volop gelegenheid om te netwerken onder het genot van een hapje en drankje.

Heb jij een suggestie voor een onderwerp en/of spreker voor een bijeenkomst? Dan horen wij dat graag.

Initiatief Jurist Doet WAT

Binnen de sectie wordt daarnaast gewerkt aan het vormgeven van een actievere rol van de bedrijfsjurist in de duurzame transitie. Flore Groen, Renske van Ekdom en een paar andere betrokken bedrijfsjuristen startten in 2020 het initiatief Jurist Doet WAT, zie ook de bijbehorende blog: Bedrijfsjurist in transitie en artikelen om op de hoogte te blijven. Reacties zijn welkom. Deze beweging houdt zich bezig met juridische vraagstukken omtrent transitie, klimaatverandering en duurzaamheid. En zet zich in voor een proactieve bijdrage van juristen aan het verduurzamen van hun organisatie & de transitie naar een duurzame samenleving.

Ledenlijst

Naam Functie Bedrijfsnaam E-mailadres Telefoon
Mr. I. (Ivaan) Abdulkadir Legal Counsel / Bedrijfsjurist +31616556391
A. (Artur) Abramchenko Legal Counsel / Bedrijfsjurist +31682504743
mr. dr. D.W. (Rik) Aertsen +31655157313
mr. H. (Haris) Akagic Legal Counsel / Bedrijfsjurist +31174236236
Mr. Msc M.E. (Marieke) van den Akker +31611474046
mr. Ö (Özge) Akkus Legal Counsel / Bedrijfsjurist +31889904534
Mr. M.G.I.A. (Margot) Allertz Advocaat +31630313605
Mr. M.J. (Martijn) van Ameijde Legal Counsel / Company Secretary +31634463603
mr. A.W. (Wendela) Aspeslagh Legal Counsel / Bedrijfsjurist +31570679743
A.A.E. (Annick) Bain LLM Advocaat +31703773252
mr. C.L. (Carlyne) Bakker Legal Counsel / Bedrijfsjurist +31653599037
Mr. F.J. (Fenna) Bakker Senior Legal Counsel / Senior bedrijfsjurist +31756464646
mr. J.C. (Jorn) van Beckhoven BSC Legal Counsel / Bedrijfsjurist +31610704818
Mr. C.M. (Coert) Becx Hoofd Juridische Zaken +31263717149
Mr. Ing. H.C. (Hanneke) van den Berge Senior Legal Counsel / Senior bedrijfsjurist +31205354138
E.N. (Elisa) Betcke LLM BBA Hoofd Juridische Zaken +31172446873
mr. M. (Maria) van Bladel-Oltean Advocaat
Mr. J. (Joyce) Bles Legal Counsel / Bedrijfsjurist +31683805000
mr. J.J. (Jacqueline) Bloem Legal Counsel / Bedrijfsjurist 0621941479
Mr. A. (Annet) Blokhuis-van Balen Senior Legal Counsel / Senior bedrijfsjurist +31641599565
mr. P.V. (Peter) Boeken General Counsel +31885154084
W.B. (Wilke) de Boer
mr. drs. G.W.. (Gerbrand) van Bokhorst LL.M. +31612996870
mr. L. (Lotte) Bolhuis Legal Counsel / Company Secretary +31612683030
mr. S.C. (Saskia) Borger Legal Counsel / Bedrijfsjurist +31621291037
Sluiten