NGB Secties

NGB Secties

Binnen de NGB secties bestaat de gelegenheid te netwerken, ervaringen uit te wisselen en je via de bijeenkomsten bij te scholen
op de specifieke rechtsgebieden. Ieder lid kan aan meerdere secties deelnemen. Aanmelden voor een sectie kan via 'Mijn profiel'. 

Advocaat in Dienstbetrekking

Arbeidsrecht

Burgerlijk Recht

Digitalisering

Intellectuele Eigendom

Mededingingsrecht

Omgevingsrecht

Privacy

Vennootschapsrecht

Sluiten