GIO

Gestructureerd Intercollegiaal Overleg

Met ingang van 1 maart 2020 is artikel 26 van de Advocatenwet en in juni 2017 de vastgestelde wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen in werking getreden. Vanaf deze datum moeten advocaten jaarlijk voldoen aan de kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Advocaten kunnen kiezen uit drie vormen, namelijk intervisie, peer review en gestructureerd intercollegiaal overleg (GIO). Elk jaar dienen advocaten 8 uur deel te nemen aan gestructureerde feedback.

Het NGB organniseert jaarlijks diverse bijeenkomsten met ruim tien GIO groepen om haar leden in deze behoefte te faciliteren. Elke GIO groep wordt begeleid door een ervaren gespreksleider.

GIO onderwerpen
Advocaten kunnen met elkaar van gedachten wisselen over de juridische en niet-juridisch-inhoudelijke aspecten van het werk. Hierbij kunnen zowel vakinhoudelijke vragen worden gesteld als vragen over gedragsrecht, het optreden in het publieke domein als vertegenwoordiger van de beroepsgroep, het opstellen van een ontwikkelplan, de vormgeving van de praktijkvoering, enzovoorts.

GIO eisen

  • Een GIO bijeenkomst bestaat uit minimaal 3 en maximaal 10 deelnemers.
  • Een bijeenkomst duurt minimaal 2 en maximaal 4 uur per dag.
  • Als advocaat dien je minimaal 8 uur per jaar te maken.
  • Elke deelnemer brengt voorafgaand aan de GIO een of meer vragen in met betrekking tot de dagelijkse praktijkvoering.
  • Voorafgaand aan het overleg wordt de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens het overleg wordt besproken vastgesteld.

NGB GIO groepen

  • Elke GIO groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers waarbij er per groep drie a vier bijeenkomsten per jaar worden georganiseerd.
  • Om losse uren te halen worden er elk jaar in december een á twee losse GIO bijeenkomsten georganiseerd. De zogeheten veeggroepen. Veelal vormt een veeggroep een eigen GIO groep voor het jaar erop.
  • Onze GIO's zijn overwegend online.
  • Bij online deelname dien je in een aparte afgesloten ruimte te zitten in het kader van de geheimhoudingsplicht.
  • Het NGB verstrekt een bewijs van deelname.

Onze GIO begeleiders

no-content-image.jpg

1. Anne Bliek

Deze groep is vol

Peter Ogg.jpg

2. Peter Ogg

Deze groep is vol

no-content-image.jpg

3. Gera van Duijvenvoorde

Deze groep is vol

Vivian van Ginkel.jpg

4. Vivian van Ginkel

Er is zijn vaste plaatsen

Tom Mulder.jpg

5. Tom Mulder

Deze groep is vol

De gespreksbegeleiders rouleren

Nathalie Maccow.png

6. Nathalie Maccow-IJtsma

Er is nog 1 vaste plaats

no-content-image.jpg

7. Conny Geurtsen

Deze groep is vol

De gespreksbegeleiders rouleren

Tom Mulder.jpg

8. Tom Mulder

Deze groep is vol

De gespreksbegeleiders rouleren

Martine Chin-Oldenziel.jpg

9. Martine Chine-Oldenziel

Er is nog 1 vaste plaats

no-content-image.jpg

10. Sheila Jassies

Er is nog 1 vaste plaats

Jurriën Deckers.jpg.png

11. Juriën Deckers

Deze groep is vol

no-content-image.jpg

12. Suzanne van de Mortel

Er zijn nog 3 vaste plaatsen.

Fysieke bijeenkomsten, bij Tata Steel in IJmuiden.

Sluiten