Over IE-rechten in het digitale tijdperk

IE-rechten in het digitale tijdperk

IE-rechten in het digitale tijdperk

In het digitale domein spelen intellectuele eigendomsrechten een belangrijke rol. Daarnaast brengen technologische ontwikkelingen soms ingewikkelde nieuwe vragen met zich mee. In deze training behandelen we intellectuele eigendomsrechten in het digitale domein en staan we stil bij een aantal van deze ontwikkelingen. Concreet wordt ingezoomd op:

  • IE-rechten op software: Wat zijn de mogelijkheden voor bescherming van software?
  • Scrapen: Het internet bevat een schat aan nuttige informatie. Wanneer is het toegestaan om deze informatie te verzamelen; en hoe kan je optreden tegen onrechtmatige verzameling?
  • Bescherming van domeinnamen: Wat is de juridische bescherming van een website en domeinnaam. Wat kan je doen als iemand een website of domeinnaam (deels) kopieert?
  • AI gegenereerde teksten of afbeeldingen: Komen door AI gegenereerde teksten en afbeeldingen in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming? 

NOVA_2PO kleur

Programma van IE-rechten in het digitale tijdperk

Op donderdag 30 november:
13:30 - 14:00 Inloop
14:00 - 16:30 Bijeenkomst Door de Vos (Bram)
17:00 - 18:00 Netwerkborrel

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Sluiten